Pressmeddelanden

Medivirs vd ökar sitt aktieinnehav i bolaget

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolagets verkställande direktör Niklas Prager har köpt 23.600 B-aktier i Medivir till ett anskaffningsvärde om cirka 2,1 miljoner kronor. Aktierna har köpts inom ramen för ett försäkringsarrangemang och rapporteras därför inte till Finansinspektionens insynsregister utan offentliggörs i stället genom detta pressmeddelande.

   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Prager, vd Medivir AB, telefon +46 (0)8-407 64 30.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet OLYSIO® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).