Pressmeddelanden

OLYSIO® försäljning under fjärde kvartalet 2014

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 321 MUSD, av vilken 256 MUSD avsåg försäljning i USA under det fjärde kvartalet 2014.

Medivirs royalty baserad på fjärde kvartalets försäljning beräknas i den högsta royaltynivån och omräkning från dollar till Euro sker till den genomsnittliga (YTD) kursen. Royaltyn uppgick till 220 MSEK (23,1 MEUR).

OLYSIO® global nettoförsäljningFörsäljning i MUSD
MarknadQ4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2014
USA256671725291
Resten av världen6512510663
Total nettoförsäljning i MUSD321796831354

Medivir kommer att publicera sin bokslutskommuniké den 27 februari klockan 08.30 CET, följt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 14.00 CET. Mera information om detta kommer att finnas på hemsidan; www.medivir.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2015, klockan 13.55 CET.

Om Simeprevir (OLYSIO®)
Simeprevir är en NS3/4A‐proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen Sciences Ireland UC och Medivir som är godkänd i 36 länder för behandling av kronisk hepatit C‐infektion som en del av en antiviral kombinationsbehandling.

Simeprevir i kombination med sofosbuvir godkändes i november 2014 som en interferon- och ribavirinfri behandling av vuxna patienter med kronisk genotyp 1 hepatit C som en del av en antiviral behandlingsregim.

Effekten vid behandling med simeprevir har fastställts i genotyp 1 och genotyp 4 hepatit C‐patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir, med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enighet med ett avtal med Janssen‐Cilag International NV.

Simeprevir (OLYSIO) marknadsförs under namnet OLYSIO® i USA, inom EU, Mexiko, Australien och Saudiarabien, Sovriad® i Japan och Ryssland och Galexos™ i Kanada.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet OLYSIO® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).