Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015. Valberedningen 2014-2015 består av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2014 som accepterat att ingå i valberedningen samt styrelsens ordförande.
Valberedningen 2014-2015 har haft följande sammansättning:

  • Anders Algotsson, ordförande i valberedningen och representant för AFA Försäkring
  • Maria Rengefors, representant för Nordea Fonder
  • Birgitta Stymne Göransson, styrelseordförande Medivir AB
  • Bo Öberg, representant för A-aktieägarna

Inför årsstämman 2015 har valberedningen enats om att föreslå att en ny styrelse utses genom omval av styrelsens nuvarande ledamöter Anna Malm Bernsten, Anders Ekblom, Anders Hallberg, Bertil Samuelsson och Birgitta Stymne Göransson och nyval av två ledamöter, Johan Harmenberg och Helena Levander. Till styrelseordförande föreslås omval av Birgitta Stymne Göransson.

Björn C. Andersson har avböjt omval och Niklas Prager avgick ur styrelsen i september 2014 i samband med att han tillträdde som VD för bolaget.

Johan Harmenberg, född 1954 är läkare, medicine doktor och docent i virologi vid Karolinska Institutet samt har bedrivit naturvetenskapliga studier vid MIT i Cambridge, USA. Johan är idag Chief Medical Officer i Glionova AB och Oncopeptides AB. Han har tidigare varit verksam som forskare, medicinsk chef och utvecklingschef inom bl.a Roche, Astra, Pharmacia & Upjohn, Medivir och Algeta ASA. Johan har även varit VD för Axelar AB och Akinion AB och styrelseledamot i Light-up AB och Oxypharma AB. Han har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och abstrakt, varav flertalet behandlar läkemedel och läkemedelsutveckling mot cancer och infektionssjukdomar.

Helena Levander, född 1957 är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Helena är grundare och numera styrelseordförande i Nordic Investor Services AB och har många års erfarenhet av ägarstyrningsfrågor. Helena har tidigare bl.a. varit verksam i Neonet, Odin Förvaltning, Nordea Asset Management och SEB Asset Management. Hon är styrelseledamot i Concordia Maritime AB, Hans Andersson Recycling AB, NeuroVive Pharmaceutical AB, Collector AB, Uniflex Bemanning AB och Stampen AB. Hon har varit styrelseledamot i bl.a. Gant AB, Transatlantic AB, Nordisk Energiforvaltning ASA, Svensk Exportkredit AB (SEK), Bure Equity AB, Mandator AB, Geveko AB, Erik Penser Bankaktiebolag och SBAB Bank AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Algotsson, AFA Försäkring +46 (8) 696 40 67

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).