Pressmeddelanden

Inbjudan till telefonkonferens/webcast den 3 november, kl 14.30

Medivir inbjuder analytiker och investerare till telefonkonferens idag den 3 november, klockan 14.30. Niklas Prager VD, Ola Burmark CFO och Richard Bethell CSO ger en presentation och svarar på frågor kring det avtal som tecknats om förvärv av två onkologiprogram i klinisk fas från Tetralogic Pharmaceuticals Corporation.
 
 
För att delta i telefonkonferensen, ring något av nedanstående telefonnummer:
Sverige +46 (0)8 566 426 96
Europa +44 20 300 898 17
USA +1 855 831 5946

Webcast kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.se
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef Medivir AB, +46 (0)8 407 6430
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211


Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).