Pressmeddelanden

Medivir slutför tidigare kommunicerat förvärv av onkologiprogram

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att förvärvet av två onkologiprogram i klinisk fas från TetraLogic Pharmaceuticals Corporation (Nasdaq: TLOG) har slutförts.

I samband med förvärvets slutförande har Medivir erlagt en engångsbetalning om USD 12 miljoner till TetraLogic.

Medivir kommer att hålla en telefonkonferens/webbsändning för analytiker och investerare den 9 januari 2017 där utförligare finansiell information om de förvärvade programmen (inklusive de båda substanserna i klinisk fas, remetinostat och birinapant) kommer att presenteras.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/WEBBSÄNDNING
Medivir inbjuder analytiker och investerare till telefonkonferens/webbsändning den 9 januari 2017 klockan 15.00 CET.

Niklas Prager VD, Ola Burmark CFO och Richard Bethell CSO ger en presentation och svarar på frågor.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av nedanstående telefonnummer:
Sverige 08-566 426 62
Europa +44(0)20 300 898 02
USA +1 855 753 22 35  

Webbsändningen kan följas via hemsidan: www.medivir.com 

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef Medivir AB, +46 (0)8 407 6430
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
 

  
Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.