Pressmeddelanden

Christine Lind ny VD för Medivir AB från 1 april 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att Christine Lind har utnämnts till ny VD för Medivir AB. Hon efterträder Niklas Prager som 2014 accepterade uppdraget som VD från en roll som styrelseledamot när bolaget stod inför behovet av en större omställning av verksamheten. Christine Lind tillträder tjänsten den 1 april 2017 och fortsätter fram tills dess på sin nuvarande position som EVP Strategic Business Development. Niklas Prager kommer fortsätta som VD till 1 april och står även till förfogande för Christine fram till bolagsstämman den 3 maj för att säkerställa en optimal och smidig övergång.

-  Jag är stolt och glad att vi i Christine Lind har en intern kandidat som kan ta över rollen som VD, vilket säkerställer kontinuitet på den nya verksamhetsinriktningen och en kontrollerad överlämning, säger styrelseordförande Anna Malm Bernsten. Christine har varit instrumentell i de förändringar som vi genomfört och har en gedigen erfarenhet. Jag är övertygad om att hon har precis de kvaliteter som krävs för att, tillsammans med övriga ledningen och bolagets alla kompetenta medarbetare, maximera potentialen i den breda och mycket spännande pipeline med inriktning på onkologi som det nya Medivir nu har, fortsätter Anna Malm Bernsten. Jag vill också tacka Niklas Prager för det omfattande förändringsarbete som han förtjänstfullt genomfört samtidigt som det under perioden har distribuerats 1,5 miljard kronor till våra aktieägare.

-  Det känns naturligt att i samråd med styrelsen lämna över till en ny person nu när vi färdigställt den omfattande transformation som varit min huvuduppgift de senaste åren. Medivir är idag ett helt nytt bolag som står starkt och med fantastiska möjligheter till värdeskapande de närmaste åren. Jag är också mycket glad att vi i Christine har säkerställt en stark intern kandidat som kan ta över som VD, säger Niklas Prager, avgående VD.

Christine Lind har varit EVP Strategic Business Development inom Medivir sedan 2015 och har dessförinnan varit VP Business Development på LifeCell Corporation i New Jersey och spenderat huvuddelen av sin karriär på Merrill Lynch & Co. / Bank of America Merrill Lynch i New York med fokus på Healthcare Investment Banking. Christine är amerikansk medborgare, född 1974 och har en BS, Finance and Information Systems, från New York University och en MBA, Finance and Management, från Columbia Business School.

-  Det är med stor glädje jag åtar mig rollen som VD för Medivir AB. Det är en ära att anförtros ledarskapet för den talangfulla Medivirorganisationen. Jag känner mycket stor tilltro till att den starka R&D portfölj och det fokus som Medivir har kommer att leverera värde till våra aktieägare under de kommande åren, säger Christine Lind, tillträdande VD.

 
För ytterligare information kontakta:

Niklas Prager, avgående VD Medivir AB, mobil +46 768117744
Christine Lind, tillträdande VD Medivir AB, mobil +46 727102205

Anna Malm Bernsten, Styrelsens ordförande Medivir AB, mobil +46 705598541

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017, klockan 13.00 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).