Pressmeddelanden

Effektdata för simeprevir i kombination med AL-335 och odalasvir (JNJ-4178) presenterades vid Liver Meeting™ 2017

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag fas IIb-resultat för JNJ-4178 – trippelkombinationen simeprevir, odalasvir och AL-335. Resultaten redovisades vid Liver Meeting™ 2017, som anordnas av the American Association for the Study Liver Diseases (AASLD) och hölls i Washington DC den 20–24 oktober.

Vid konferensen redovisades SVR12-resultat från den globala, öppna fas IIb-studien OMEGA-1, där effekt och säkerhet utvärderades vid behandling av hepatit C-patienter (genotyp 1, 2, 4, 5 och 6) utan cirros. Resultaten visade att 98,9 % (181/183) av de patienter som behandlades med JNJ-4178 under 6 veckor uppnådde SVR12, medan 97,8 % (178/182) av patienterna som behandlades med JNJ-4178 under 8 veckor uppnådde SVR12. Båda behandlingsarmarna nådde i förväg fastställt effektmått, statistisk non-inferiority (“inte sämre än”) jämfört med historiska kontrolldata. Trippelkombinationen tolererades generellt väl i studiens båda behandlingsarmar och biverkningarna bestod främst av huvudvärk och trötthet. Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02765490).

Den 11 september meddelade Medivir att Janssen Sciences Ireland UC har beslutat att avsluta utvecklingen av JNJ-4178. Den avslutade utvecklingen av JNJ-4178 påverkar inte det pågående partnerskapet med Janssen kring Olysio® (simeprevir), eller det etablerade licensavtalet med Janssen där simeprevir ingår. Medivir är fortsatt berättigat till royalty från den globala försäljningen av simeprevir som singelbehandling.
  

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundin, tf. CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)73-125 1453
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0) 72 704 3211
   

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).