Pressmeddelanden

FDA godkänner Medivirs IND-ansökan för MIV-711, vilket möjliggör klinisk utveckling i USA

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Medivirs Investigational New Drug (IND)-ansökan för MIV-711 och IND:n är därmed öppen.

- Det är mycket glädjande att FDA har godkänt vår IND-ansökan. Detta är en regulatorisk milstolpe i utvecklingsarbetet med MIV-711 och innebär att vi, i tillägg till pågående och redan slutförda studier i Europa, nu även kan påbörja klinisk utveckling av MIV-711 i USA, säger Åsa Holmgren, Medivirs EVP Strategic Regulatory Affairs and Market Access.

Om MIV-711
MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k. DMOAD), vilket innebär ett läkemedel med förmåga att fördröja eller reversera pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom. Det finns idag ingen godkänd DMOAD på marknaden och standardbehandlingen av artrospatienter baseras på livsstilsförändringar och användning av analgetika (smärtlindrande läkemedel). Långvarig behandling med analgetika medför en ökad risk för biverkningar som mag-tarmblödningar och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på 6 miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder.

För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil +46 (0)725-480 580

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).