Pressmeddelanden

Ledande befattningshavare ökar sitt innehav i Medivir

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att avgående vd Niklas Prager, tillträdande vd Christine Lind samt CFO Ola Burmark idag har förvärvat totalt 16.500 aktier i Medivir. Förvärvet sker samtidit som de säljer totalt 52.101 inlösenrätter som erhållits isamband med pågående frivilliga inlösenprogram.

För ytterligare information hänvisas till finansinspektionens insynsregister.

För ytterligare information, kontakta: 
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.