Pressmeddelanden

Medivir anordnar kapitalmarknadsmöte den 23 februari 2017

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att företaget kommer att arrangera ett kapitalmarknadsmöte för investerare, analytiker och journalister, torsdag den 23 februari, klockan 14.00-16.00.

Vd Niklas Prager kommer tillsammans med ledningen att ge en sammanfattande bild av bolagets strategi, forskningsprojekt och finansiering efter den omställning av bolaget som skett under 2016. Efter presentationen ges möjlighet till mer ingående information om de presenterade projekten.

Tid: Torsdagen den 23 februari, klockan 14.00 – 16.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Inbjudna: Institutionella investerare, analytiker och media

Mötet filmas och kommer att finnas tillgängligt i efterhand på hemsidan, www.medivir.se.

Anmälan för investerare, analytiker och journalister
Anmälan senast den 20 februari till: http://www.financialhearings.com/event/10014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO, mobil: +46 725 480 580.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs såväl i egen regi som i partnerskap.