Pressmeddelanden

Medivir utlicensierar de exklusiva rättigheterna för MIV-802 i Kina till Ascletis

Stockholm/ Hangzhou, Kina — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) och Ascletis meddelar idag att ett licensavtal ingåtts som ger Ascletis de exklusiva rättigheterna att utveckla, tillverka och kommersialisera Medivirs nukleotidbaserade polymerashämmare för behandling av hepatit C, MIV-802 (Ascletis kod: ASC21), i Kina (inkl. Taiwan, Hongkong och Macao).

Medivir har erhållit en engångsbetalning och avtalet berättigar Medivir till milstolpebetalningar vid uppnådda utvecklingsmål i form av kommersiell lansering samt stegvis upptrappade royaltybetalningar från försäljningen av produkter där MIV-802 ingår. Ascletis skall bekosta klinisk utveckling, tillverkning och kommersialisering av MIV-802 i Kina.

- Vi är mycket glada att få Ascletis som partner, både med tanke på deras dokumenterade förmåga att vidareutveckla läkemedel för den kinesiska marknaden och deras portfölj av antivirala läkemedel som gör det möjligt att utveckla en kombinationsbehandling av hepatit C, säger Medivirs VD Christine Lind.

- I slutet av 2016 lämnade Ascletis in en NDA-ansökan i Kina för sitt första HCV NS3/4A-läkemedel, danoprevir. Ascletis har även en HCV NS5A-hämmare i sen klinisk utvecklingsfas. Förvärvet av MIV-802, en nukleotidbaserad NS5B-hämmare, ingår i Ascletis satsning med flera egna ledande antivirala kombinationsbehandlingar, inklusive MIV-802, där målet är effektivare behandlingar och ytterst att göra Kina fritt från hepatit C, säger Ascletis CEO dr Jinzi J. Wu.

För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
Jianjiong Wang, Associate Director, Corporate Affairs, mobil: +86 181 0650 1929. Email: pr@ascletis.com

Om MIV-802
MIV-802 är en potent, pan-genotypisk nukleotidbaserad hämmare av HCV-polymeraset NS5B. Vid behandling av hepatit C-infektion används en kombination av läkemedel med olika antivirala mekanismer. Prekliniska data indikerar att MIV-802 kan användas med god effekt i kombination med andra klasser av antivirala läkemedel för behandling av HCV, inklusive proteashämmare, icke-nucleosid NS5B-hämmare och NS5A-hämmare.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Om Ascletis

Ascletis är ett ledande bioteknikbolag med fokus på upptäckt, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar av leversjukdomar. Ascletis har sammanfört en entreprenörsinriktad företagsledning och seniora forskare med en dokumenterad historik av framgångsrik upptäckt och utveckling av nya läkemedel vid stora globala läkemedelsbolag. Hittills har bolaget adderat fyra läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas till sin produktportfölj: Danoprevir (ASC08), en NDA-registrerad HCV proteashämmare som inlicensierats från Roche; Ravidasvir (ASC16), en HCV NS5A-hämmare som genomgått fas II-prövning och som inlicensierats från Presidio Pharmaceuticals; ASC06, en RNAi-baserad behandling i klinisk fas, first-in-class, för behandling av levercancer, som inlicensierats från Alnylam Pharmaceuticals; samt ASC09, en HIV proteashämmare som genomgått fas IIa-prövning och som inlicensierats från Janssen (Johnson & Johnson).

Ytterligare information finns på bolagets hemsida: www.ascletis.com eller www.ascletis.com.cn