Pressmeddelanden

Medivir utser Christina Herder till ny Executive Vice President, Strategic Business Development

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Christina Herder har utsetts till ny Executive Vice President, Strategic Business Development. Hon tillträder sin tjänst den 14 december 2017. Christina kommer att rapportera till VD Christine Lind och ingå i Medivirs ledningsgrupp.

Christina kommer att axla en viktig roll på Medivir, som i närtid innebär fokus på utlicensiering av egna projekt, vilka kan gynnas av kompetens hos en extern partner. Detta kan gälla projekt i både tidig forskningsfas samt i sen klinisk utvecklingsfas. Christina kommer även att ansvara för hanteringen av inlicensieringar och förvärv av projekt som skapar synergifördelar tillsammans med forskningsområden där Medivir besitter unik kompetens, samt för samarbetet med Medivirs befintliga partners.

Christina har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och har verkat inom företags- och affärsutveckling, strategi samt projektledning. Hon kommer närmast från tjänsten som VD för Modus Therapeutics och har tidigare även innehaft olika chefsbefattningar på Sobi AB (tidigare även Biovitrum), bland annat inom Corporate Development, Licensing samt Portfolio and Project Management. Hennes karriär inleddes på Pharmacia & Upjohn. Christina Herder är tekn.dr. i fysikalisk kemi från KTH och har även en MBA från Stockholms universitet.

- Att komma till Medivir, med dess breda projektportfölj baserad på unik forskningskompetens, känns mycket stimulerande. Jag ser fram emot att bygga vidare på Medivirs goda renommé i läkemedelsbranschen genom att tillföra nya värdeskapande samarbeten, säger Christina Herder i en kommentar.

- Jag är mycket glad att kunna välkomna Christina till Medivir. Med sina strategiska erfarenheter av läkemedelsutveckling och sina specifika kunskaper inom licensområdet kommer Christina att vara ett värdefullt tillskott till Medivirs ledningsgrupp, säger Medivirs VD Christine Lind.

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, tel: +46 (0)72-710 2205.


 
Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).