Pressmeddelanden

Medivir utser Erik Björk till ny Chief Financial Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Erik Björk har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO). Han tillträder sin tjänst den 3 januari 2018.

Erik Björk kommer närmast från AstraZeneca där han varit CFO för Sweden Operations. Han har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomi och finans i internationella bolag, och har bland annat arbetat som CFO på affärsområdesnivå, som controller och med finansiell planering inom Procter & Gamble i Schweiz, Storbritannien och Sverige. Erik Björk är civilekonom och jur. kand. båda från Lunds universitet.

Erik Björk kommer att ingå i Medivirs ledningsgrupp och rapportera till VD Christine Lind. I hans roll ingår ansvar för Investor Relations samt ledningsansvar för den löpande verksamheten inom Finance & Administration.

-   Jag är mycket glad att kunna välkomna Erik till Medivir. Han tillför både stor branscherfarenhet från framgångsrika företag och kvalificerad kompetens inom investeringar och finansiell rapportering. Vi ser fram emot hans bidrag till Medivirs fortsatta tillväxt, säger Medivirs VD Christine Lind.

-   Medivirs strävan, att erbjuda patienter banbrytande läkemedel, ger företaget ett tydligt syfte, starka värderingar och ett positivt engagemang. Det känns mycket stimulerande att komma till ett företag som redan har uppnått så mycket, som har en så stark projektportfölj och att få medverka till att realisera Medivirs fulla potential, säger Erik Björk.
 

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-407 46 41

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2017, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).