Pressmeddelanden

Medivir utser John Öhd till Chief Medical Officer

- Det gläder mig att kunna utse John Öhd, ansvarig för Medivirs kliniska FoU-arbete, till den nyinrättade positionen som Chief Medical Officer, där han rapporterar direkt till mig, säger Medivirs VD Christine Lind och fortsätter:

- Med den breda kliniska pipeline som Medivir förfogar över är det viktigt att vi har en tydlig chef som leder det samlade kliniska utvecklingsarbetet. Johns unika och breda erfarenhet som läkemedelsutvecklare, kliniker och experimentell forskare gör honom mycket väl lämpad för tjänsten. John blir samtidigt ny medlem i Medivirs ledningsgrupp.

Sedan 2014 har John Öhd varit Medivirs Director, Clinical Research & Development. Dessförinnan arbetade han vid läkemedelsbolaget Shire i Nyon, Schweiz som Senior Director of Experimental Medicine. John har även innehaft befattningar vid AstraZeneca i Södertälje, bland annat som Group Director med ansvar för utveckling i tidig fas inom området kognitiva och neurodegenerativa sjukdomar. Han har varit verksam inom cancerforskning, först vid Lunds universitet där han doktorerade i experimentell patologi, och därefter vid Karolinska Institutet. John fick sin läkarutbildning vid Linköpings universitet med därpå följande klinisk tjänstgöring vid Karolinska Universitetssjukhuset.

   
För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).