Pressmeddelanden

Medivirs CFO lämnar sin befattning – rekrytering av ny CFO har inletts

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolagets CFO Ola Burmark kommer att lämna sin befattning i slutet av augusti. Arbetet med rekrytering av en ny CFO har inletts.

- Medivir har genomgått en omvandling till ett forsknings- och utvecklingsbaserat bolag med fokus på onkologi, och med en bred pipeline av intressanta projekt. Ola har varit en viktig del av den företagsledning som skapat detta nya Medivir och jag vill rikta ett stort tack till honom för hans värdefulla insatser och önska honom all framgång i sin fortsatta karriär, säger Medivirs VD Christine Lind.

- Min tid på Medivir har varit utomordentligt stimulerande och lärorik, och det har varit ett privilegium att få vara delaktig i de mest intensiva åren av bolagets omställningsprocess. Medivir har nu påbörjat en ny utvecklingsfas, med visionen att förbättra livet för cancerpatienter genom banbrytande läkemedel, och därför är det nu en bra tidpunkt att gå vidare i min karriär, säger Ola Burmark.

Ett rekryteringsföretag har anlitats och arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts.

  
För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, mobil: +46 (0) 72 704 3211

  
Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).