Pressmeddelanden

Nya data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL's International Liver Congress™ 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras av Medivir vid International Liver Congress ™ 2017 som European Association for the Study of the Liver (EASL) anordnar i Amsterdam den 19 - 23 april. Posterpresentationen, abstract SAT-123, har titeln “Liver-targeting with the novel nucleotide prodrug MIV-818 designed for the treatment of liver cancers” och kommer att inkludera data kring aktivitet mot cancer och pharmakokinetisk profil för MIV-818.

För ytterligare information om samtliga presentationer vid International Liver Congress ™ 2017, vänligen se: http://www.easl.eu/.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211

Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs såväl i egen regi som i partnerskap