Pressmeddelanden

Nya data för simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s International Liver Congress™ 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya kliniska data för simeprevir, en NS3/4A-proteashämmare för behandling av hepatit C-infektioner, kommer att presenteras av Medivirs partner Janssen Sciences Ireland UC (Janssen) vid International Liver Congress ™ 2017 som European Association for the Study of the Liver (EASL) anordnar i Amsterdam den 19 - 23 april.

Sammanlagt kommer fyra presentationer att hållas, inklusive en muntlig presentation. Presentationerna redogör för prekliniska och kliniska data för trippelkombinationen med simeprevir, odalasvir och AL-335. Dessutom redogörs för effekt, säkerhet och tolerabilitet vid användning av simeprevir som komponent i kombinationsbehandlingar av vuxna patientpopulationer av olika sammansättning.

I presentationerna vid International Liver Congress™ 2017 ingår följande data:

Muntlig presentation:
Abstract PS-153

Short duration treatment with AL-335 and odalasvir, with or without simeprevir, in treatment naïve patients with hepatitis C infection with or without cirrhosis.
Authors:
Ed Gane, Catherine Stedman, Matthew McClure, David Apelian, Chris Westland, Jennifer Vuong, Megha Patel, Thomas Kakuda, Sushmita Chanda, Lawrence Blatt, Leo Beigelman, David Smith, John Fry

Posterpresentationer:
Abstract FRI-276

In vitro virology profile of the 3 direct-acting antiviral combination of AL-335, odalasvir and simeprevir.
Authors
: Leen Vijgen, Bart Fevery, Andreas Jekle, Kenneth Shaw, Hua Tan, Oliver Lenz, Julian Symons, Sandra De Meyer

Abstract THU-281

Low rate of drug-drug interaction management during interferon-free simeprevir therapy - an integrated analysis of interventional and observational clinical studies.
Authors
: Fiona Marra, Christoph Höner zu Siederdissen, Saye Khoo, Markus Cornberg, Michael Schlag, Sivi Ouwerkerk-Mahadevan, Ceyhun Bicer, Isabelle Lonjon-Domanec, Wolfgang Jessner, Maria Beumont-Mauviel, Ronald Kalmeijer, David Back

Abstract FRI-249

Efficacy and safety of simeprevir-containing hepatitis C therapy in patients on opiate substitution therapy.
Authors
: John Dillon, Stefan Mauss, Catherine Nalpas, Ceyhun Bicer, Michael Schlag, Isabelle Lonjon-Domanec, Wolfgang Jessner, Maria Beumont-Mauviel, Ronald Kalmeijer

För ytterligare information om samtliga presentationer vid International Liver Congress ™ 2017, vänligen se: http://www.easl.eu/.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211

Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580


Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs såväl i egen regi som i partnerskap.