Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2017. Valberedningen 2016-2017 består av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2016 som accepterat att ingå i valberedningen samt styrelsens ordförande.
Valberedningen 2016-2017 har haft följande sammansättning: 

  • Anders M Hallberg, ordförande i valberedningen och representant för HealthInvest Partners AB
  • Maria Rengefors, representant för Nordea Fonder
  • Bo Öberg, representant för A-aktieägarna
  • Anna Malm Bernsten, styrelseordförande Medivir

Inför årsstämman 2017 har valberedningen enats om att föreslå att en ny styrelse utses genom omval av styrelsens nuvarande ledamöter Anders Ekblom, Anders R Hallberg, Helena Levander och Anna Malm Bernsten samt nyval av två ledamöter, Bengt Julander och Bengt Westermark. Valberedningen föreslår omval av Anna Malm Bernsten som styrelsens ordförande.

Thomas Axelsson och Johan Harmenberg har avböjt omval.


Bengt Julander, född 1953. Bengt Julander är apotekare och har arbetat i läkemedelsindustrin sedan 1978. Han har sedan 1990 huvudsakligen varit verksam som investerare och styrelseledamot i bolag som utvecklat läkemedel. Bengt har erfarenhet av att utveckla och kommersialisera produkter. Bengt Julander är vd i Linc AB som investerar inom life-science och styrelseledamot i Bringwell AB, Linc AB, Livland Skog AB, Pharmalink AB, Proequo AB, Sedana Medical AB, Stille AB och Swevet AB samt ett antal mindre bolag.

Bengt Westermark, född 1945. Bengt Westermark är sedan 1986 professor i tumörbiologi vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Under perioden 1996-2002 var han dekanus för medicinska fakulteten, Uppsala universitet, och tillika vicerektor för medicin och farmaci 1999-2002. Under tiden 2003-2013 var han ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Han har publicerat mer än 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, huvudsakligen om mekanismer för cancercellers okontrollerade tillväxt. Bengt Westermark är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organisation och European Academy of Cancer Sciences. Han är ledamot av styrelsen för Hamlet Pharma AB och olika rådgivningsgrupper för finansiering av medicinsk forskning. Bengt har erhållit ett flertal pris och utmärkelser för sin forskning och har citerats över 25 000 gånger av andra forskare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders M Hallberg, HealthInvest Partners AB, telefon: 08-440 38 30. 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs såväl i egen regi som i partnerskap.