Pressmeddelanden

Medivir drar ner på forskningen för att fokusera på klinisk utveckling

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag planer att minska de aktiviteter som inte är kritiska för den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater. Detta speglar bolagets ökade fokus på sina projekt i klinisk fas.

Som en följd av denna plan kommer Medivir idag att meddela Arbetsförmedlingen ett varsel som berör ungefär 60 tjänster, främst inom preklinisk forskning och administration. Medivir kommer också att påkalla förhandling med de fackliga företrädarna rörande de konsekvenser detta kan komma att medföra för personalen. Neddragningarna beräknas kunna minska Medivirs årliga kostnadsbas, exklusive de kliniska projektkostnaderna, med cirka två tredjedelar. Medivir utforskar även strategiska alternativ för forskningsprojekten och forskningsorganisationen.

- Vår fokusering på den kliniska portföljen, tillsammans med kostnadsreduktionen inom preklinisk forskning, är nödvändiga steg för att vi optimalt ska kunna utveckla värdet i våra kliniska läkemedelsprojekt, säger Uli Hacksell, tf vd i Medivir.

Medivirs kliniska portfölj består av fyra projekt: remetinostat för kutant T-cellslymfom (fas II), birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer (fas I), MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie.

I morgon torsdag 18/10 klockan 14.00 kommer Medivir att hålla en telefonkonferens för investerare, analytiker och media där Uli Hacksell presenterar och kommenterar de senaste dagarnas utveckling i bolaget och vägen framåt.

Telefonnummer för deltagare från: 
Sverige 08-566 426 64
Europa +44 20 3008 9802
USA +1 855 753 2237

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

För ytterligare information:
Frågor från media:

Cord Communications,
Lars Wahlström, tel: +46 (0)734 340 771. lars.wahlstrom@cordcom.se

Uli Hacksell, tf vd, Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl 08.30.

Om Medivir
Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.