Pressmeddelanden

Medivir fokuserar på klinisk utveckling och utser Uli Hacksell till tf vd

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag sin plan att koncentrera verksamheten till den kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater. Som en följd av detta har styrelsen utnämnt Dr. Uli Hacksell till tillförordnad vd. Uli Hacksell, som i dag ingår i Medivirs styrelse, ersätter bolagets tidigare vd, Christine Lind, i dag, 15 oktober 2018.

- Medivir har en mycket stark klinisk portfölj med flera närliggande milstolpar som är avgörande för att kunna realisera dess värde. Det kräver en stark ledning för att försäkra att bolagets fokus rakt igenom ligger på den kliniska utvecklingen, säger Medivirs styrelseordförande Anna Malm Bernsten. Uli är synnerligen kvalificerad att ta över ledarskapet och hans dokumenterade erfarenhet från klinisk utveckling blir en stor tillgång för Medivir. Han har även en bred erfarenhet av att bygga kostnadseffektiva, internationellt ledande biotech-bolag. Samtidigt vill jag tacka Christine Lind för hennes hängivna arbete för Medivir, fortsätter hon.

- Jag ser fram emot denna uppgift i ett mycket viktigt skede för Medivir. Styrelsen har arbetat på en plan för att koncentrera Medivirs ansträngningar på bolagets starka kliniska projektportfölj med banbrytande cancerläkemedel och potentiella blockbusters. Jag kommer inom kort att presentera de åtgärder som blir aktuella, säger Uli Hacksell.

Medivirs kliniska portfölj består av fyra projekt; remetinostat för kutant T-cellslymfom (fas II), birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer (fas I), MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie.

För ytterligare information:
Frågor från media:
Cord Communications
Lars Wahlström, tel: +46 (0)734 340 771. lars.wahlstrom@cordcom.se

Anna Malm Bernsten, styrelseordförande, Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100.

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018, kl 08 30.

Om Dr. Uli Hacksell
Dr. Uli Hacksell är sedan 3 maj 2018 styrelseledamot i Medivir och har en bakgrund från över 25 år i ledande befattningar på stora läkemedels- och bioteknikföretag och över 10 års erfarenhet som vd för publika bolag. Som vd för ACADIA Pharmaceuticals 2000–2015 ledde Uli Hacksell utvecklingen från privat start-up företag till publikt mångmiljardbolag. Under 90-talet innehade han ledande befattningar inom Astra AB och var dessförinnan professor i organisk kemi vid Uppsala universitet och blev farmacie doktor 1981.

Om Medivir
Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholm lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.