Pressmeddelanden

Medivir har valt MIV-828 till läkemedelskandidat för behandling av blodcancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att MIV-828 har valts till läkemedelskandidat för behandling av akut myeloisk leukemi (AML) och andra former av blodcancer.

AML uppkommer när celler i benmärgen som ska utvecklas till normala vita blodkroppar i stället blir cancerceller. Dessa cancerceller ansamlas i benmärgen och hindrar utvecklingen av normala blodkroppar. En stor andel av patienterna tål inte de behandlingar som för närvarande används för att behandla sjukdomen. Prekliniska data indikerar att MIV-828 kan komma att erbjuda patienter med AML och andra cancerformer i blodet ett läkemedel med bättre tolerabilitet och effekt.

- Patienter med AML är i stort behov av läkemedel som är effektivare och har bättre tolerabilitet och jag är övertygad om att MIV-828 har förutsättningar att bli en framtida hörnsten i behandlingen av AML och relaterade cancerformer. Jag vill samtidigt uttrycka min stora uppskattning av Medivirs enastående forskare som än en gång har utvecklat en högkvalitativ läkemedelskandidat, säger Medivirs vd, Dr Uli Hacksell.

För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100
Erik Björk, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 228 2831

Om akut myeloisk leukemi (AML)
I USA uppskattas runt 20 000 personer per år att få diagnosen AML. För en stor andel av patienterna, t.ex. äldre personer, är prognosen dålig då de ofta inte tål den intensiva behandling som för närvarande används för sjukdomen. Den genomsnittliga femårsöverlevnaden bland patienter med diagnosen AML var 27 procent under perioden 2007–2013.

Om MIV-828
MIV-828 är en nukleotidbaserad prodrug som har optimerats för behandling av AML och andra former av blodcancer (bl.a. myelodysplastiskt syndrom (MDS) och T-cellslymfom). MIV-828 är specifikt designad för att övervinna de resistensmekanismer som kan hämma effekten av andra nukleosidanaloger, exempelvis cytarabin, som för närvarande används för behandling av AML.

Om Medivir
Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotider/nukleosider och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, som har avslutat klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas II fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholm lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.