Pressmeddelanden

Medivir utser Dr. Linda Basse till Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav idag att bolaget har utsett Linda Basse till Chief Medical Officer från och med den 1 oktober 2018. Dr. Basse kommer att rapportera till VD Christine Lind och ingå i Medivirs ledningsgrupp.

Dr. Basse har mer än 18 års erfarenhet från utveckling och marknadsföring av läkemedel, inklusive godkännande och marknadsföring av nya cancerterapier. Hennes tidigare positioner inkluderar Medical Director på Zealand Pharma, med ansvar för en läkemedelskandidat för särläkemedel och Medical Director på Genmab, med ansvar för godkännandet av daratumumab och indikationsexpansionen av ofatumumab inom hematologi-onkologi. Hon har även varit Medical Director på Topotarget, som utvecklar läkemedel för behandling av cancer, samt Medical Manager och Medical Advisor hos Abbott Laboratories, Nycomed och NovoNordisk.

Linda Basse är läkare och medicine doktor från Köpenhamns universitet där hon bedrivit klinisk forskning vid Köpenhamns universitetssjukhus. Hon är också medlem i European Society of Medical Oncology och American Society of Clinical Oncology.

-   Det känns väldigt inspirerande att börja på Medivir, som har en bred portfölj av läkemedelskandidater med potential att förbättra patienternas liv. Jag ser fram emot att utveckla dessa läkemedel till marknadsgodkännanden för Medivir och i samarbete med bolagets partners , säger Linda Basse.

-   Jag uppskattar verkligen att få Lindas omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling och marknad till Medivir. Med sina meriter kommer hon att vara en värdefull medlem i ledningsgruppen med ansvar för både den kliniska strategin och utvecklingen av vår projektportfölj, säger Christine Lind, VD på Medivir.

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, tel: +46 (0)72 710 2205

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2018, klockan 07.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.