Pressmeddelanden

Nya data från fas II-programmet med MIV-711 kommer att presenteras vid ACR:s årliga möte den 21 oktober

Stockholm Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från den första fas II-studien med MIV-711, som visade sjukdomsmodifierande egenskaper i ledstrukturer hos patienter med måttlig knäartros redan efter 6 månaders behandling, kommer att presenteras vid the American College of Rheumatology (ACR) årliga möte som äger rum den 19-24 oktober i Chicago, USA.  

Presentationen kommer att hållas av studiens huvudprövare dr Philip Conaghan, professor i muskuloskeletal medicin vid University of Leeds, och äger rum söndag den 21 oktober:

Abstract 429: The Potential Clinical Relevance of Imaging Biomarker Data from Short-Term Interventional Trials in Osteoarthritis: A Comparison of the Cathepsin K Inhibitor MIV-711 Phase 2a MRI Knee Joint Data and KL-Matched 5577 Knee Control Data from the Osteoarthritis Initiative
Authors: P. G. Conaghan, M. A. Bowes, S. R. Kingsbury, A. Brett, G. Guillard, Å. Jansson, C. Wadell, R. Bethell and J. Öhd

Detaljer kring alla presentationer vid ACR:s årliga möte finns tillgängliga på konferensens hemsida:
https://www.rheumatology.org/Annual-Meeting

För ytterligare information kontakta:  
Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, mobil: +46 (0) 73 125 0615
Erik Björk, CFO Medivir AB, mobil +46 (0)72 228 2831

Om sjukdomsmodifierande artrosläkemedel  
Mer än 30 miljoner vuxna i USA1) och 240 miljoner globalt lider av artros. Idag finns det inga godkända sjukdomsmodifierande artrosbehandlingar. Det slutgiltiga målet för en behandling som hämmar degenerationen i drabbade leder eller syftar till att påverka den underliggande patofysiologin förknippad med artros, är att resultera i klinisk förbättring, som t.ex minskad smärta. Det är dock möjligt att effekter på ledstruktur skulle kunna komma att accepteras som valida effektmål för s.k. “accelerated approval” I USA. Alla behandlingar som godkänts hittills adresserar enbart dagliga symtom och påverkar inte de degenerativa förändringarna i den drabbade leden2).

Om MIV-711
MIV-711 är en potent och selektiv cathepsin K-hämmare. Cathepsin K är det viktigaste proteaset för nedbrytning av kollagen i ben och brosk. MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k. DMOAD) med förmåga att fördröja eller reversera en pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom. Det finns idag inget godkänt DMOAD på marknaden och standardbehandlingen av artrospatienter baseras på livsstilsförändringar och användning av analgetika (smärtlindrande läkemedel). Långvarig behandling med analgetika medför en ökad risk för biverkningar som mag-tarmblödningar och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential.
Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på över 6 miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder. Arbetet med att söka en kommersiell partner för vidare utveckling pågår.

1) https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm
2) https://www.oarsi.org/sites/default/files/docs/2016/oarsi_white_paper_oa_serious_disease_121416_1.pdf

Om Medivir
Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.