Pressmeddelanden

Data från fas II-studien med remetinostat i patienter med basalcellscancer presenteras vid SIDs årsmöte 2019

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att data från den prövarinitierade fas II-studien som utvärderar effekten av remetinostat hos patienter med basalcellscancer, kommer att presenteras under SIDs, Society for Investigative Dermatology, årsmöte 2019 i Chicago, USA.

Data kommer att presenteras i form av en poster samt som en muntlig presentation den 10 och 11 maj. Abstraktet har titeln: “An Open-Label Phase 2 Clinical Trial of Topical Remetinostat Gel for Basal Cell Carcinoma”.

Författare: Nicole Urman B.S., Shaundra Eichstadt M.D., Hanh Do B.S., Amar Mirza B.S., Irene Bailey Ph.D., Shufeng Li Ph.D., Stanley T. Hollmig, Jean Y. Tang M.D. Ph.D., Anthony E. Oro M.D. Ph.D., Sumaira Aasi M.D. och Kavita Y. Sarin M.D. Ph.D.

Detaljer kring samtliga presentationer vid SIDs årsmöte finns tillgängliga på konferensens hemsida: https://www.sidannualmeeting.org/.

För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, tel. +46 (0)73 125 0615.

      
Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.