Pressmeddelanden

Medivir presenterar MIV-818 data vid AACR-NCI-EORTC i Boston

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en poster med titeln “MIV-818 stimulates an anti-tumor immune response in vitro and enhances the effects of pembrolizumab” presenterades vid AACR-NCI-EORTC-konferensen i Boston. Resultaten visar att MIV-818 har en immunmodulerande påverkan in vitro genom att höja nivåerna av vissa immunologiska mediatorer i komplexa modeller av tumörens mikromiljö samt ökar vita blodkroppars förmåga att döda cancerceller. Dessa effekter ökades ytterligare i kombination med anti-PD1 check-pointhämmaren pembrolizumab.

”Det är spännande att MIV-818 förutom sin direkta effekt på cancerceller också modulerar anti-tumör immunresponsen. Det öppnar för möjligheten av framtida kombinationer av MIV-818 med immunterapi” – säger Dr Fredrik Öberg, CSO.

För ytterligare information kontakta:
Dr Uli Hacksell, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

  
Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas I-studie i patienter med levercancer pågår.

Om levercancer
Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta marginella och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. HCC är en mycket heterogen sjukdom med flera cancercellstyper och utan specifika mutationer som ofta ses i andra tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.