Pressmeddelanden

Medivir presenterar vid Redeye Pre-ASCO seminarium den 28 maj

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget deltar vid Redeye Pre-ASCO seminarium i Stockholm. Presentationen äger rum tisdag den 28 maj 2019, kl. 9.15, då vd Uli Hacksell presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

    
Presentationen kommer att finnas tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.


    
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, mobil: +46 (0)73 125 0615.


    
Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.