Pressmeddelanden

Medivir rapporterar att sista patienten rekryterats till fas Ia-studien av MIV-818 i levercancerpatienter och att startdosen bestämts för fas Ib

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) rapporterar idag att den nionde och sista patienten rekryterats till fas Ia-studien av MIV-818 i patienter med avancerad levercancer. Med utgångspunkt i data från fas Ia har startdosen av MIV-818 för fas Ib-studien bestämts till 200 mg/vecka. Doseringen ges som 40 mg/dag under fem dagar.

Fas I-studien av MIV-818, som utvärderar säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik, består av två delar: Fas Ia är en interpatientstudie medan fas Ib har en klassisk 3+3 intrapatient doseskaleringsdesign. En dosering för fas II kommer att definieras utifrån fas Ib-studien. Medivir har tidigare rapporterat att den tänkta leverriktade effekten av MIV-818 kunnat verifieras redan efter analys av data från de första sex patienterna. Effektdata från den kompletta fas Ia-studien kommer att presenteras nästa år på en vetenskaplig konferens.

- De initiala data som vi sett från fas I-studien stödjer vår uppfattning att MIV-818 har potential att ge en tydlig och välbehövd förbättring av behandlingen för patienter med levercancer,” säger Dr Uli Hacksell, vd på Medivir. ”MIV-8I8 är den mest avancerade av en serie av egenutvecklade och helägda prodrog-substanser som vi ämnar utveckla för behandling av olika cancerindikationer.”   

 
För ytterligare information kontakta:

Uli Hacksell, vd Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med HCC och andra former av levercancer.

Om levercancer
Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta marginella och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. HCC är en mycket heterogen sjukdom med flera cancercellstyper och utan specifika mutationer som ofta ses i andra tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.