Pressmeddelanden

Medivir tilldelas ESQR´s International Diamond Prize for Excellence in Quality

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget tilldelats The International Diamond Prize for Excellence in Quality 2019. Priset, som delas ut av European Society for Quality Research (ESQR), uppmärksammar företag och organisationer som utmärker sig för enastående utvecklingsarbete och spetskompetens, samt strävan mot ekonomisk framgång för sig själva och för ett större sammanhang. Priset mottogs vid en ceremoni i Wien på Medivirs vägnar av Fredrik Öberg, CSO, som gav en presentation av ett av Medivirs fokusprojekt, MIV-818 för behandling av levercancer.

  
För ytterligare information kontakta:

Uli Hacksell, vd Medivir AB, mobil: +46 (0)8-5468 3100.

  
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.