Pressmeddelanden

Medivir och SciLifeLab inleder samarbete om potentiella SARS CoV-2-hämmare

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform (DDD) om potentiella hämmare av SARS CoV-2. Genom samarbetet får DDD tillgång till Medivirs unika egenutvecklade proteas-riktade substansbibliotek.

Samarbetet syftar till att hitta potentiella hämmare av huvudproteaset i SARS CoV-2, Mpro, ett viktigt icke-strukturellt protein som krävs för virusreplikation. DDD kommer att genomsöka Medivirs unika proteas-riktade substansbibliotek för att identifiera möjliga hämmare och utvärdera aktiva substanser som potentiella läkemedelsutvecklingskandidater. Data för upp till 100 av de främsta hämmarna kommer att publiceras online och kommer att vara fritt tillgängliga för läkemedelsutveckling med syfte att bekämpa Covid-19.

Projektet leds av Kristian Sandberg, docent vid Uppsala universitet, Co-Director för SciLifeLabs läkemedelsplattform och forskningsledare för projektet Nevermore COVID. Projektet är del av SciLifeLabs nationella forskningsprogram kring covid-19, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med totalt 50 MSEK. Projektet syftar till att etablera ett s.k. open science-samarbete vid SciLifeLab med både industri och akademiska forskningsgrupper i Sverige och utomlands, för att upptäcka antivirala medel mot SARS-CoV-2.

- SciLifeLab har etablerat ett nationellt Covid-19-forskningsprogram tillsammans med universitet över hela landet (https://www.scilifelab.se/covid-19/). En del av programmet omfattar att upptäcka nya hämmare och möjliga läkemedel som blockerar viruset och dess effekter i mänskliga celler. Detta nya samarbete mellan Medivir och SciLifeLabs DDD-plattform är ett utmärkt exempel på ett offentlig-privat partnerskap mellan industrin och svenska universitet som kan berika och förbättra detta program”, säger professor Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab.

- Vi är mycket glada över att kunna bidra med delar av våra unika resurser inom proteasområdet och tillsammans med SciLifeLab DDD delta i detta samarbetsprojekt som adresserar ett sådant viktigt medicinskt behov”, säger Medivirs forskningschef, professor Fredrik Öberg.

 

För ytterligare information kontakta:
Dr Uli Hacksell, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Om SciLifeLab och läkemedelsplattformen
SciLifeLab är ett nationell center för molekylära biovetenskaper i Sverige, som utvecklar och underhåller unik forskningsinfrastruktur, tjänster och dataresurser för livsvetenskaplig forskning. SciLifeLab koordinerar forskarmiljöer inom hälso- och miljövetenskap, rekrytering och utbildning av unga forskare och främjar samarbeten med industri, sjukvård, statliga organisationer och internationella partners. SciLifeLab drivs gemensamt av sina fyra grundande universitet: KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. https://www.scilifelab.se/

Läkemedelsplattformen vid SciLifeLab är en nationell resurs fokuserad på att stötta akademiska forskare och, när det är möjligt, industri med att vidareutveckla biologiska upptäckter till nya läkemedelskandidater och potentiella behandlingsmetoder för patienter. Plattformen erbjuder integrerat läkemedelsutvecklingsstöd, infrastruktur enligt industristandard, expertis och strategisk support. https://www.scilifelab.se/facilities/ddd-platform.