Pressmeddelanden

Medivir utser Dr. Tom Morris till interim Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav idag att bolaget har utsett Dr. Tom Morris till interim Chief Medical Officer från och med den 5 oktober 2020. Dr. Morris kommer att rapportera till vd Yilmaz Mahshid och ingå i Medivirs ledningsgrupp. 

Tom Morris har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsutveckling, till största delen inom cancerområdet. Tidigare anställd på AstraZeneca och dessförinnan på Medeval Ltd. Han har övervakat den kliniska utvecklingen av flertalet globala läkemedelsprogram, interagerat med regulatoriska myndigheter, utomstående kliniska experter och akademiska grupper.

Dr. Morris har B.Sc. i fysiologi vid University of Wales, läkarexamen från University of Wales College of Medicine och Master of Laws från Cardiff Law School. Han är idag styrelseledamot vid Faculty of Pharmaceutical Medicine, där han tidigare var ordförande för den etiska kommitteén och medlem av Professional Standards Committee.
 

För ytterligare information kontakta:
Dr Yilmaz Mahshid, vd Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.