Pressmeddelanden

Medivir utser Yilmaz Mahshid till ny VD

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att styrelsen har utnämnt Yilmaz Mahshid till ny VD för bolaget. Yilmaz Mahshid har lång och bred erfarenhet från kvalificerade roller inom life science sektorn. Han efterträder Uli Hacksell som varit VD sedan oktober 2018. Yilmaz Mahshid tillträder under hösten. Uli Hacksell kvarstår som styrelseledamot i Medivir.

Yilmaz Mahshid kommer närmast från rollen som CFO på PledPharma och var dessförinnan Investment Manager på Industrifonden. Han har tidigare även arbetat som health care analytiker på Pareto Securities och på Öhman Fondkommission. Yilmaz har en doktorsexamen från institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. Han inledde sin karriär som forskare vid Karolinska Institutet och därefter på läkemedelsbolagen Biolipox och Orexo.

- Uli Hacksell tog ledaransvaret för Medivir som tf VD hösten 2018 i samband med att bolagets fokus på de kliniska cancerprojekten förstärktes och en genomgripande omstrukturering genomfördes. Uli har lagt ner enorm energi på att forma och utveckla Medivir till det bolag det är idag. När vi sökt efter Ulis efterträdare har erfarenhet, stark vetenskaplig grund, kunskap och insikt om industrin samt investerarperspektivet varit viktiga parametrar. I Yilmaz Mahshid har vi hittat vad vi sökte och det är mig en stor glädje att välkomna honom till Medivir”, säger Helena Levander, styrelseordförande i Medivir.

- Uli kommer att fortsätta att vara starkt engagerad i bolagets utveckling i rollen som styrelseledamot. Vi är oerhört tacksamma för att han lett den strategiskt viktiga transformeringen av Medivir”, fortsätter Helena Levander.

- Jag tror att Yilmaz blir perfekt som ny VD för Medivir. Han är synnerligen kvalificerad och har bakgrunden, drivet och det strategiska tänkandet som vårt spännande bolag behöver. Jag kvarstår som VD till dess Yilmaz börjar. En tid efter överlämningen återgår jag till att arbeta enbart som styrelseledamot, men kommer givetvis vara tillgänglig som bollplank närhelst Yilmaz så önskar”, säger Uli Hacksell, VD för Medivir.

För ytterligare information kontakta:

Helena Levander, Styrelseordförande Medivir AB, tel: +46(0)70-817 9788.

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020, kl 08.30.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms-lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.