Pressmeddelanden

Abstrakt för MIV-818 fas 1b monoterapistudien publicerat inför ESMO-kongressen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att abstraktet med titeln “Phase 1 study of the novel prodrug MIV-818 in patients with hepatocellular carcinoma (HCC), intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) or liver metastases (LM)” har publicerats på the European Society for Medical Oncology (ESMO)s hemsida (https://www.esmo.org/meetings/esmo-congress-2021).

Resultaten från den avslutade doseskaleringsdelen av fas 1b monoterapistudien kommer att presenteras som en e-poster (nummer 527P) vid ESMO-kongressen. Postern presenteras torsdag den 16 september av Dr Debashis Sarker, King´s College, London. Medivir kommer även att hålla en telefonkonferens den 16 september , kl 15.00 för att uppdatera kring studien och planer framåt för MIV-818-programmet.


Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Presentatörer från Medivir: Magnus Christensen, interim vd och Fredrik Öberg, CSO.
Tid: Torsdag den 16 september, klockan 15.00 CET.
Telefonnummer för deltagare från:
Sverige: 08-519 993 83
Europa: +44 33 3300 9273
USA: +1 646 722 4904

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan:
 www.medivir.com.
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, interim vd, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100
E-post:
magnus.christensen@medivir.com

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. MIV-818 har slutfört en fas 1 monoterapistudie och en kombinationsstudie i HCC är planerad att initieras under andra halvan av 2021.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.