Pressmeddelanden

Klinisk studie med birinapant inledd av IGM Biosciences

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att IGM Biosciences, Inc. har initierat sin kliniska studie i solida cancerformer med birinapant (nu kallad IGM-9427) i kombination med IGM:s DR5-agonist antikropp   IGM-8444 (NCT04553692).

Kombinationen av IGM-8444 och birinapant har tidigare prekliniskt visat sig förbättra antitumöraktiviteten. Syftet med denna första kliniska studie med kombinationen kommer att vara att utvärdera säkerhet och tolerabilitet.

I januari 2021 ingick Medivir ett exklusivt licensavtal genom vilket IGM Biosciences erhöll de globala exklusiva utvecklingsrättigheterna för birinapant. Vid undertecknandet av avtalet erhöll Medivir 1 miljon USD, vilket nu kommer att följas av ytterligare 1,5 miljoner USD då IGM Biosciences inkluderar birinapant i kliniska fas I-studier.

” Vi är mycket nöjda med detta viktiga utvecklingssteg i den kliniska utvärderingen av birinapants potential inom onkologi i kombination med IGM:s antikropp IGM-8444”, säger Medivirs interim vd Magnus Christensen.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, interim vd och CFO, Medivir AB
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com

 

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021, kl 15.00.

  
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.