Pressmeddelanden

Medivir har fastställt startdosen för nästa del i fas Ib-studien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den sista patienten har genomgått säkerhetsuppföljningen för att identifiera potentiellt dosbegränsande toxicitet från första delen av fas Ib-studien med bolagets ledande läkemedelskandidat, MIV-818, mot cancer i levern. Resultaten var positiva och den rekommenderade dosen för nästa fas har därmed kunnat fastställas.

För närvarande är tre patienter under aktivbehandling som förväntas pågå intill dess biverkningar eller sjukdomsprogression bedöms vara skäl att avbryta behandlingen. Fas Ib-studiens andra del, där MIV-818 ges tillsammans med standardbehandling planeras att initieras under andra halvåret 2021.

  • Resultaten är fortsatt lovande och visar på en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Studien framskrider enligt plan och nu har den rekommenderade startdosen fastställts för nästa studie där vi kombinerar MIV-818 med standardbehandling. Vi ser nu fram emot att kunna starta denna studie under andra halvåret 2021, säger Medivirs vd Yilmaz Mahshid.

Detaljer kring kommande studie planeras att presenteras under andra kvartalet 2021. Utförliga data från fas Ib-studiens första del förväntas kunna presenteras på en kommande vetenskaplig konferens.

För ytterligare information kontakta:
Yilmaz Mahshid, vd Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100.
Yilmaz.mahshid@medivir.com

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer.

Om levercancer
Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. HCC är en mycket heterogen sjukdom med flera cancercellstyper och utan specifika mutationer som ofta ses i andra tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir utvecklar MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC.
Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.