Pressmeddelanden

Medivir tecknar licensavtal med Ubiquigent för det prekliniska forskningsprogrammet USP7

Stockholm, — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har ingått ett licensavtal med Ubiquigent Limited (Ubiquigent) för Medivirs prekliniska forskningsprogram USP7. Avtalsvillkoren ger Ubiquigent en exklusiv global licens att utveckla och kommersialisera programmets alla tillhörande substanser i samtliga terapeutiska indikationer i utbyte mot överenskommen intäktsdelning med Medivir vid framgångsrik utveckling eller kommersialisering.

Ubiquitinspecifikt peptidas 7 (USP7) är ett deubiquitinerande (DUB) enzym som har kopplats till cancer på grund av dess förmåga att deubiquitinera substrat som reglerar viktiga onkogena svar på DNA-skada och tumörinitieringsvägar. USP7-hämmare utgör därför en spännande möjlighet att utveckla effektiva behandlingar för utvalda patientpopulationer inom onkologi, antingen som monoterapi eller i kombination med annan behandling.

Ubiquigent har etablerat sig som en respekterad partner inom DUB-området med en stark historik i utvecklingen av småmolekylära DUB-hämmare, både genom att stödja sina partners läkemedelsforskning och genom att stärka sin egen portfölj av nyutvecklade DUB-hämmare. Det aktuella avtalet bygger på en långvarig relation mellan parterna och ger direkt stöd åt Ubiquigents strategi att bygga och kommersialisera en stark IP-portfölj av nya DUB-hämmare.

-  ”Vi är mycket glada över att Medivirs forskningsprogram för utveckling av USP7-hämmare har licensierats till Ubiquigent. Med utmärkta historiska meriter och starka forskningsresurser inom DUB-området tror vi att Ubiquigent är perfekt positionerat för att fortsätta utvecklingen av USP7-programmet. Vi ser fram emot Ubiquigents framgångsrika utveckling av USP7-tillgångarna”, säger Medivirs CSO Fredrik Öberg.

-  ”Detta avtal med Medivir är ett mycket starkt erkännande av vår strategi och en viktig milstolpe för Ubiquigent. Vi ser fram emot att fortsätta att stödja våra partners i utvecklingen av nya spännande läkemedel kring USP7 och andra DUBs av terapeutisk relevans genom att tillhandahålla en mekanism för att terapeutiskt reglera proteinnedbrytning”, säger Ubiquigents vd Jason Mundin.
 

För ytterligare information kontakta:
Yilmaz Mahshid, CEO, Medivir AB, telefon: +46 (0)8-5468 3100.
E-mail: Yilmaz.mahshid@medivir.com

Jason Mundin, vd, Ubiquigent Ltd, telefon: +44 (0) 7976 000683
E-mail: jason.mundin@ubiquigent.com


 
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Om Ubiquigent 
Ubiquigent Limited möjliggör och stöder utveckling av proteinnedbrytande läkemedel som verkar via modulering  av ubiquitinsystemet. Bolagets kemi- och biologiplattformar gör det möjligt att designa och utveckla nya föreningar som en del av strategiska partnerskap. Parallellt ger Ubiquigent också sina partners tillgång till bolagets plattformar och resurser för utvärdering av deras föreningar.

Om dubiquitinerande (DUB)-enzymer 
När ubiquitin, eller ubiquitinkedjor, fäster till ett substratprotein kan det ge det en specifik cellulär signalfunktion eller riktas för att bryta ned proteinet - beroende på vilken typ av kedja som fäster. Deubiquitinerande (DUB)-enzymer är en klass av läkemedelsmässiga enzymer som tar bort denna ubiquitinerande markör från proteiner och därmed "räddar" dem från nedbrytning och / eller reglerar deras modulering av signalvägar. DUB-hämmare erbjuder därför en egen, till stor del outnyttjad, väg att lyckas bryta ned terapeutiskt relevanta målproteiner. För mer information besök www.ubiquigent.com