Pressmeddelanden

Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att styrelsen idag utsett Magnus Christensen, Medivirs CFO, som tillförordnad vd för Medivir. Magnus har varit CFO i bolaget sedan 2019 och tillträder sin nya roll i samband med Medivirs årsstämma den 5 maj 2021. Magnus behåller samtidigt rollen som CFO.    

Som tidigare kommunicerats kommer Yilmaz Mahshid att lämna sin befattning som vd vid årsstämman 2021. Medivirs valberedning föreslår att Yilmaz Mahshid väljs in i styrelsen vid årsstämman. Styrelsens rekryteringsprocess av en ny vd har inletts.

-  Magnus Christensen har varit en central och mycket viktig medarbetare i Medivir under en för bolaget spännande och dynamisk period. Jag har ett utomordentligt starkt förtroende för att Magnus och teamet på Medivir kommer att fortsätta driva bolaget på bästa sätt. Samtidigt pågår rekryteringsprocessen av ny vd, säger Medivirs styrelseordförande Helena Levander.

För mer information, vänligen kontakta
Helena Levander, styrelsens ordförande
Telefon 070-817 97 88
E-mail: helena.levander@nordicinvestorservices.com

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.