Pressmeddelanden

Medivirs årsredovisning för 2020 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

Våren 2020 kunde Medivir presentera lovande data från fas Ia-studien och kort därefter inleda fas Ib-studien med MIV-818, vår egenutvecklade och helägda läkemedelskandidat mot cancer i levern. I december lyckades vi också omförhandla det gamla avtalet med TetraLogic för birinapant, vilket bidrog till att vi i mitten av januari 2021 kunde teckna ett licensavtal för birinapant med IGM Biosciences. Vi kunde dessutom i början av 2021 genomföra en välbehövlig finansiering av bolaget med starkt stöd från både existerande investerare och nya specialistinvesterare. Det är extra glädjande att emissionerna gav Medivir en ägarbas med starka institutioner i täten.

Om detta och mycket mer finns att läsa i Medivirs årsredovisning för 2020 som publiceras idag på www.medivir.se.

För mer information, vänligen kontakta
Yilmaz Mahshid, vd och koncernchef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.