Pressmeddelanden

Medivirs valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2022. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2021-2022 bestå av representanter för åtminstone de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2021 samt styrelsens ordförande. 

Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av; 
Karl Tobieson (ordförande), utsedd av Linc AB
Jan Särlvik, utsedd av Nordea Fonder
Anders Hallberg, utsedd av HealthInvest Partners 
Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

Medivirs årsstämma 2022 kommer att äga rum torsdagen den 5 maj 2022.


För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, interim vd och CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com  Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.