Pressmeddelanden

Medivir erhåller det internationella generiska namnet fostroxacitabine bralpamide för MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har valt ett ”International Nonproprietary Name” (INN), fostroxacitabine bralpamide, som det officiella generiska namnet till bolagets patenterade läkemedelskandidat MIV-818, som är i klinisk utveckling inom primär levercancer.

Medivirs huvudprojekt, fostroxacitabine bralpamide (MIV-818), är vår egenframtagna läkemedelskandidat med en unik verkningsmekanism, vilken gör fostroxacitabine bralpamide attraktiv att kombineras med ett flertal andra läkemedel för behandling av hepatocellulärt karcinom (HCC). I den pågående studien ges fostroxacitabine bralpamide i två olika kombinationer, antingen tillsammans med Lenvima®, en tyrosinkinashämmare, eller med Keytruda®, en anti-PD-1-checkpointhämmare.

- ”Att vi nu kan använda ett generiskt namn för vår läkemedelskandidat ser vi som ett viktigt steg mot en produkt för behandling av HCC” säger Magnus Christensen, interim vd och CFO.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, interim vd och CFO, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100. E-post: magnus.christensen@medivir.com 

Om fostroxacitabine bralpamide
Fostroxacitabine bralpamide (även kallat MIV-818) är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostroxacitabine bralpamide har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostroxacitabine bralpamide har slutförts och en kombinationsstudie i HCC har nyligen inletts.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (MIV-818), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.