Pressmeddelanden

Medivir presenterar data om additiv effekt av fostrox i kombination med anti-PD1 i icke-kliniska tumörmodeller vid SITC 2022

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar idag att ett abstrakt om bolagets ledande program fostroxacitabine bralpamide (fostrox) och dess potentiella effekt på primär levercancer, kommer att presenteras vid the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 37th Annual Meeting, 10-12 november i Boston, USA.

Abstraktet, med titeln “Fostrox (MIV-818) in combination with anti-PD-1 shows increased efficacy in nonclinical tumour models in vivo” presenteras under konferensen av Fredrik Öberg, CSO på Medivir. Presentationen inkluderar studieresultat som beskriver potentialen för förbättrade antitumöreffekter när en anti-PD1-antikropp kombineras med fostrox.

  • ”Fostrox inducerar DNA-skada och tumörcellsdöd, något som kan leda till ökad tumörantigenpresentation och ett förstärkt immunsvar vilket skapar möjligheter att kombinera med en checkpointhämmare som anti-PD-1. Våra resultat bekräftar att fostrox har potential att kombineras med anti-PD-1 antikroppar för förbättrad effekt hos patienter med primär levercancer”, säger Fredrik Öberg.
  • ”Primär levercancer är en sjukdom med betydande otillfredsställda behov och att kombinera behandlingar med olika och additiva verkningsmekanismer kommer att vara avgörande för att förbättra resultaten för patienterna. Fostrox har ett unikt, leverriktat angreppssätt och dessa resultat stödjer ytterligare vår övertygelse om att det har en stark potential för attraktiva kombinationer”, säger Medivirs vd Jens Lindberg,

Abstraktet och postern kommer att finnas tillgängliga på Medivirs hemsidan efter presentationen.


För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, CFO, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100.
E-post: magnus.christensen@medivir.com


Om fostrox
Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.