Pressmeddelanden

Medivir presenterar vid ABGSC Life Science Summit

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid ABGSC Life Science Summit den 18 maj, 2022. Bolaget representeras av vd Jens Lindberg.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig efter mötet via Medivirs hemsida www.medivir.se.
 


För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, CFO

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com
 

 
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.