Pressmeddelanden

Medivir presenterar vid Erik Penser Banks Temadag - Health Care

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolagets nye vd Jens Lindberg deltar vid Erik Penser Banks Temadag - Health Care, torsdag den 24 februari 2022. Jens Lindberg tillträdde som vd för Medivir den 24 januari i år. Han kommer att presentera Medivir och planen för den pågående kliniska studien med fostroxacitabine bralpamide (tidigare MIV-818).

 

Efter mötet kommer presentationen att finnas tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Christensen, CFO, Medivir AB

Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (MIV-818), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.