Pressmeddelanden

Medivir rekryterar Pia Baumann som ny Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att Pia Baumann har rekryterats som ny Chief Medical Officer (CMO). Rollen innebär bland annat ett övergripande ansvar för den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten fostroxacitabine bralpamide (fostrox). Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och tillträder sin position den 20 februari 2023.

Pia Baumann är specialistläkare inom onkologi, med en doktorsgrad från Karolinska Institutet, och har en gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling inom cancerområdet. Hennes erfarenhet kommer från flera år av kliniskt arbete på Karolinska Universitetssjukhuset samt från större läkemedelsbolag och mindre biotech-bolag där hon utvecklat globala produktstrategier samt designat och genomfört kliniska studier i nära samarbete med ledande kliniker. Pia kommer närmast från en tjänst på AstraZeneca som Vice President Medical med globalt ansvar för deras Tagrisso och Lung Cancer franchise. Dessförinnan har hon haft ledande, globala positioner inom utveckling av cancerläkemedel på Takeda, Incyte och ARIAD Pharmaceuticals.

-  Jag är mycket glad över att vi lyckats attrahera Pia till att ta över rollen som Chief Medical Officer. Hennes erfarenhet av global läkemedelsutveckling samt interaktion och samarbete med regulatoriska myndigheter, framför allt i USA och Japan, kommer att vara mycket värdefulla för den fortsatta kliniska utvecklingen av fostrox. Till det ska läggas hennes breda ledarerfarenhet från både stora och små organisationer samt erfarenhet av att interagera med finansmarknaden”, säger Medivirs vd Jens Lindberg.

-  Jag vill även tacka vår t f CMO Tom Morris för hans förtjänstfulla arbete som konsult till Medivir i utvecklingen av fostrox som har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. Vi kommer tillsammans arbeta för att säkerställa en smidig övergång i samband med Pias tillträde”, fortsätter Jens Lindberg.
    

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, CFO, Medivir AB
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

    

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.