Pressmeddelanden

Medivirs årsredovisning för 2021 publiceras

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

2021 inleddes med en utlicensiering av birinapant till IGM Biosciences, som i november initierade en klinisk studie i solida tumörer med sin egen DR5-agonist antikropp och birinapant. En framgångsrik finansiering inklusive deltagande från specialistinvesterare genomfördes också i början av året. Medivirs spjutspetsprojekt fostroxacitabine bralpamide uppvisade positiva studieresultat och gick in en ny klinisk fas då behandlingen av den första patienten med HCC i fas 1b/2a kombinationsstudien inleddes i december. Medivir stärkte dessutom affärutvecklingsmöjligheterna för remetinostat och flera goda resultat från prövarinitierade studier med remetinostat presenterades under året.

Om detta och mycket mer finns att läsa i Medivirs årsredovisning för 2021 som publiceras idag på hemsidan; https://www.medivir.se/investerare/rapporter#Rapporter2021 


För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com  

 


Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (MIV-818), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.