Pressmeddelanden

Medivirs valberedning utsedd inför årsstämman 2023

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2023. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2022-2023 bestå av representanter för åtminstone de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2022 samt styrelsens ordförande.
 
Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;
 
Karl Tobieson (ordförande), utsedd av Linc AB
Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds
Anders Hallberg, utsedd av HealthInvest Partners
Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB
 
Medivirs årsstämma 2023 kommer att äga rum torsdagen den 4 maj 2023.
 
 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com