Pressmeddelanden

Subgruppsanalys av Medivirs fas II-studie med MIV-711 mot artros visar signifikant minskad artrosrelaterad smärta

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en artikel med titeln “Symptomatic and structural benefit of cathepsin K inhibition by MIV-711 in a subgroup with unilateral pain: post-hoc analysis of a randomised phase 2a clinical trial” av Bihlet, A.R. et al har publicerats i Clinical and Experimental Rheumatology 2022 (Articles In Press CER15118, https://www.clinexprheumatol.org/).

Omfattande smärta i det motstående knät till den knäled för vilken patientens smärta mäts kan påverka rapporteringen av smärta i en artrosstudie. Därför fokuserade denna explorativa analys på en subgrupp av patienter från MIV-711 fas IIa-studien som huvudsakligen rapporterade smärta från den ena knäleden (unilateral smärta). I subgruppen av patienter med predominant unilateral smärta observerades en statistiskt signifikant minskning av artrosrelaterad smärta efter behandling med MIV-711, åtföljd av positiva strukturella förändringar i knäleden.

- Även om antalet patienter med nödvändighet blir relativt litet i denna typ a subgruppsanalys så är resultaten mycket spännande och visar potentiellt en väg framåt för vidare studier av sjukdomsmodifiering av artros med MIV-711, säger Fredrik Öberg, CSO Medivir.


För mer information, vänligen kontakta
Jens Lindberg, vd, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100.
E-post: jens.lindberg@medivir.com

Om artros
Upp till 40 procent av befolkningen över 65 år lider av artros, som kännetecknas av smärta och varierande grad av inflammation i en eller flera leder. De leder som oftast drabbas är knän, höfter och händer. Artros i viktbärande leder som knä och höft medför en tilltagande smärta och avtagande rörlighet för patienten vilket slutligen kan komma att resultera i att leden behöver bytas ut. Läkemedel som kan bromsa in, stoppa eller till och med vända sjukdomsförloppet kallas sjukdomsmodifierande läkemedel. Det finns för närvarande inga sådana läkemedel godkända för artros och dagens behandlingar påverkar endast de dagliga symptomen utan effekt på det nedbrytande förloppet i den drabbade leden.

Om MIV-711
MIV-711 är en potent och selektiv cathepsin K-hämmare. Cathepsin K är det viktigaste proteaset för nedbrytning av kollagen i ben och brosk. MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k. DMOAD) med förmåga att fördröja, stoppa eller reversera en pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (MIV-818), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se..