Pressmeddelanden

Förändring i Medivirs styrelse

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att bolagets styrelseledamot Anette Lindqvist har meddelat styrelsen att hon lämnar sitt uppdrag av personliga skäl.

 

-          ”Vi respekterar Anettes beslut och vill samtidigt tacka henne för förtjänstfulla insatser. Hon har med sin kompetens och erfarenhet varit en värdefull kraft i styrelsen arbete”, säger Medivirs styrelseordförande Uli Hacksell.

 

Medivirs valberedning har inlett arbetet med att finna en ersättare för Anette Lindqvist.

 

För ytterligare information kontakta:

Uli Hacksell, styrelseordförande, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.

E-post: info@medivir.com

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.