Pressmeddelanden

Medivir presenterar data om additiv effekt av fostrox i kombination med Lenvima eller sorafenib i icke-kliniska tumörmodeller på ILCA

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar idag att data om bolagets ledande program fostroxacitabine bralpamide (fostrox) och dess potentiella effekt på hepatocellulär cancer (HCC), kommer att presenteras vid the International Liver Cancer Association (ILCA) Annual Meeting, den 7-9 september i Amsterdam.

Ett abstrakt, med titeln “Combinations of fostrox (MIV-818), a novel nucleotide prodrug, with lenvatinib or sorafenib shows increased efficacy in non clinical hepatocellular carcinoma (HCC) models in vivo” där studieresultaten visar på potentialen att uppnå förbättrad antitumöreffekt när fostrox kombineras med en kinashämmare, presenteras av Fredrik Öberg, Forskningschef på Medivir.

-    ”Kinashämmare, såsom Lenvima® (lenvatinib) och sorafenib, orsakar bland annat hämning av nybildandet och tillväxt av kärl, en anti-angiogeneseffekt, vilket inducerar syrebrist i cellerna/tumörmiljön, så kallad hypoxi. Denna mekanism ökar utsikten för större effekt av fostrox då hypoxi ökar konverteringen till fostrox aktiva metabolit, vilket ger en högre cytotoxisk verkan. I linje med detta visar våra prekliniska resultat att fostrox har potential att förstärka anti-tumöraktiviteten tillsammans med kinashämmare som Lenvima eller sorafenib”, säger Fredrik Öberg.

-    ”Trots att existerande kombinationsbehandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv svarar långt ifrån alla patienter på behandlingen. Fostrox, med sitt unika, leverriktade angreppssätt öppnar upp för helt nya kombinationer att effektivt behandla HCC. Den förbättrade anti-tumöraktiviteten med kinashämmare i icke-kliniska tumörmodeller stödjer de uppmuntrande kliniska resultat vi ser i pågående fas 1b/2a-studie med fostrox + Lenvima”, säger Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir. 

Abstraktet och postern kommer att finnas tillgängliga på Medivirs hemsida efter presentationen.

Vi påminner om att Medivir på fredag den 8 september kl. 13:00 CET står värd för en webbsändning där ledande cancerexperter ger sitt perspektiv på hur behandlingslandskapet utvecklas och de unika behandlingsutmaningarna som föreligger vid primär levercancer. Dr. Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir, kommer också att delta i webbsändningen och kommentera fostrox utveckling och data.

Webbsändningen kommer att direktsändas via en länk på hemsidan:
www.medivir.se/investerare/presentationer
Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida efter webbsändningen.


För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB 
Telefon: 08-5468 3100. 
E-post: magnus.christensen@medivir.com 

Om fostrox
Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras ca 660 000 patienter med primär levercancer globalt och den nuvarande graden av femårsöverlevnad är under 20%1). HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se. 

1)    Rumgay et al.,European Journal of Cancer 2022 vol.161, 108-118.