Pressmeddelanden

Medivir presenterar data om additiv effekt av fostrox i trippelkombination med anti-PD1 och kinashämmare i icke-kliniska tumörmodeller vid AACR

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar idag att data om bolagets ledande program fostroxacitabine bralpamide (fostrox) och dess potentiella effekt på hepatocellulär cancer (HCC), kommer att presenteras vid the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting, den 14-19 april i USA.

 

Abstraktet, med titeln “A triple combination of fostrox (MIV-818) with immune checkpoint and kinase inhibition shows increased anti-tumor efficacy in vivo” presenteras under konferensen av Fredrik Öberg, Forskningschef på Medivir. Presentationen inkluderar studieresultat som beskriver potentialen för förbättrade antitumöreffekter när fostrox kombineras med såväl en anti-PD1-antikropp som en kinashämmare.

 

-          Hämning av angiogenes har potentialen att öka effekten av fostrox och induktionen av DNA-skada och tumörcellsdöd. Detta kan leda till ökad tumörantigenpresentation och ett förstärkt immunsvar vilket skapar möjligheter att kombinera med både checkpointhämmare och tyrosinkinashämmare. I linje med detta visar våra prekliniska resultat att fostrox har potential att förstärka anti-tumöraktiviteten tillsammans med en kombination av anti-PD-1 antikroppar och kinashämmare”, säger Fredrik Öberg.

 

-          ”Trots att existerande kombinationsbehandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv svarar långt ifrån alla patienter på behandlingen. För att fler patienter skall få en tillfredsställande effekt på sin behandling kommer nya kombinationsalternativ med flera olika, additiva verkningsmekanismer att vara avgörande. Fostrox, med sitt unika, leverriktade angreppssätt öppnar upp för helt nya kombinationer med tre olika angreppssätt för att effektivt behandla HCC.”, säger Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir.

 

 

Abstraktet och postern kommer att finnas tillgängliga på Medivirs hemsida efter presentationen.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, Finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

 

Om fostrox

Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

 

Om primär levercancer

Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.