Pressmeddelanden

Medivir presenterar vid Erik Penser Banks Bolagsdag

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att bolaget presenterar vid Erik Penser Banks Bolagsdag, torsdagen den 24 augusti, 2023. Vd Jens Lindberg kommer att presentera Medivir och den pågående kliniska studien med fostroxacitabine bralpamide (fostrox) kl 09.05.

  
Efter mötet kommer presentationen att finnas tillgänglig via Medivirs hemsida www.medivir.se.

 

  
För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB
Telefon: 08-5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com 

 

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.